תוכנית החיסונים

החשוב הוא לשים לב לא רק לכמות החיסונים או הביקורים בטיפת חלב, אלא לספור את כמויות מנות החיסון ולהבין את גודל האסון:

מערך תוכנית החיסונים לשנת 2017