גנטיקה ?

דעתי היא ש:

אין כזה דבר כשל גנטי, ישנה רגישות גנטית ל….🤔
זאת אומרת שקיימת רגישות כלשהי בD.N.A שלנו.
היא יכולה להתבטא ברגישות במעיים, רגישות בפרקים, רגישות באוזניים, רגישות בלב, רגישות באיבר פנימי כמו כבד/מעי/קיבה, רגישות בחזה, ועוד המון…

הרגישיות האללו הגיעו אלינו מסיבת צורת החיים וסגנונות המזון שהדורות שלנו רוכשות במהלך החיים אם זה מהניסויים הכימיים שבוצעו על דורותיינו מהעבר או אם זה ממזון או תנאי מגורים כגון אוויר/מים/שמש/חשיפה לכימיקלים וכד'…וכך הD.N.A שלנו מקבל וארייציות שונות ומפתח עמידות לקושי מסויים או חולשה.

ניתן לחיות עם כל רגישות ולחיות מצויין אך..

כשיש 'טריגר' כגון כימיקל, ובמיוחד כימיקלים כמו אלוימיניום, כספית, תימרסול וכד' – ישנה בעיה.
כי מה שעושות מתכות אלו הן עוטפות את מולקולת הD.N.A ובעצם "משפעלות" את הרגישות.

משמע = TURN ON.
וכך אותה רגישות הופכת לפעילה.
ולא רק כך – ביחד עם תמצית החיסון או הכימיקל נכנסים מרכיבים לא נורמלים ואז המערכת מייצרת גם תקיפה עצמית שנקראת "מחלה אוטואימונית" שבה מערכת החיסון עובדת קבוע על TH2 שהיא המערכת שמייצרת דלקתיות כדי להיפטר מנגיף וכך פוגעת באיברים פנימיים.

בום ! פגיעה רב מערכתית.

בשורה תחתונה – הכל ניתן לריפוי אם עושים בזמן, ולשיפור אם מאחרים והגיל גדול יותר.
D.N.A – משתנה.
** ניתן לתקן D.N.A בניגוד לדיעות עולם הרפואה החובבני והמפגר **

מזון נכון, תזונה מהטבע, ניקוי מתכות וכימיקלים מהקיבה ומהכבד.
אצות ים מיוחדות מרפדות את המולקלות שעל הD.N.A ומגרדות את הכימיקלים.
ובכך משחררות את תאי הגוף מרעל.

** הילדים הנפגעים אלו ילדים עם מוח חירש שפתאום מתחיל – לשמוע **

אין ילד חירש, יש ילד עם מוח חירש
אין ילד עיוור, יש מוח חירש
אין ילד נכה, יש מוח חירש

כנ"ל לגבי סרטן:
תאים סרטניים קיימים בתוך שרשרת הD.N.A לכולנו יחד עם תאי מערכת החיסון.
עכשיו ככל שאנחנו מחלישים את מערכת החיסון בעזרת תזונה לקויה/אוויר מרוסס/מים מופלרים/עישון/לחץ נפשי/לחץ פיזי/לחץ כימי…אנחנו מורידים את כמות כדוריות הדם הלבנות במערכת החיסון וכך יוצרים "עדיפות" לתאים סרטניים וזה מוביל לגידול סרטני.

איפה ?
היכן שקיימת רגישות גנטית.
ועל רגישות גנטית הסברתי למעלה.

איך מרפאים סרטן ?
שינוי תזונה.
תפריט מסודר.
פעילות גופנית.
חיזוק, העצמה, ושיקום מערכת החיסון.
*כי רק היא תנצח את התא הסרטני ולא אף אחד אחר*

אגב, קאנאביס (THC) מדהים עבור עצירת התמיינות תאים סרטניים.

** זהו, אם אחרי זה לא הצלחתם להבין נכון את התמונה, אז כנראה שעשו עבודה טובה בלעצב חשיבה מרובעת אצל בני האדם **

תודה 😘

Again, this is my opinion:

There is no such thing as genetic failure.
There is genetic susceptibility to…🤔
This means that there is some sensitivity in our DNA.
It can be expressed in intestinal sensitivity, sensitivity to joints, sensitivity to the ears, sensitivity to the heart, sensitivity in the internal organs such as liver / intestine / stomach, chest sensitivity, and many more …

These sensitivities have come to us in the form of lifestyle and food styles that our generations acquire during life, whether it is the chemical experiments that have been done for generations from the past or whether it is from food or living conditions such as air / water / sun / exposure to chemicals, etc. Thus our DNA accepts Variability and develops resistance to a certain difficulty or weakness.

You can live with all sensitivity and live well but ..

When there is a trigger such as a chemical, especially chemicals such as aluminum, mercury, thimerosol, etc., there is a problem.
Because what these metals do, they wrap around the DNA molecule and actually "activate" the sensitivity.

Meaning = TURN ON.

And so the same sensitivity becomes active.
And not only that – along with the essence of the vaccine or chemical enter abnormal components and then the system also produces self-attack called "autoimmune disease" where the immune system works regularly on TH2 which is the system that produces inflammation to get rid of the virus and thus harm the internal organs.

Boom! Systemic damage.

Bottom line – everything can be cured if you do on time, and improve if you are late and the age is greater.
D.N.A – Variable.
** D.N.A Can be corrected contrary to the views of the amateur medical world and retarded **

Proper nutrition, natural nutrition, cleaning metals and chemicals from the stomach and liver.
Special seaweeds encapsulate the molecules on the D.N.A and scratch the chemicals.
Thus releasing the body's cells from poison.

** The children who are affected are children with a deaf brain that suddenly starts to hear **

There is no deaf child, there is a child with a deaf brain
There is no blind child, there is a deaf brain
There is no disabled child, there is a deaf brain

The same goes for cancer:

Cancer cells exist within the DNA chain, together with immune cells.
Now, as we weaken the immune system with poor nutrition / air sprayed / fluoridated water / smoking / stress / physical pressure / chemical pressure … we reduce the amount of white blood cells in the immune system and thus create a "priority" for cancer cells and this leads to cancerous growth .

Where?
Where there is genetic sensitivity.
And genetic sensitivity I explained above.

How do cancer healers?
Nutrition change.
A neat menu.
Exercise.
Strengthening, empowering, and restoring the immune system.

* Because only STRONG immune system will beat the cancerous cell and no one else *

By the way, cannabis (THC) is amazing for stopping cancer cell differentiation.

** If after that you could not correctly understand the picture, probably they did a good job in molding square thinking in humans **

Thanks 😘