קשר מעי/מוח

מציע לקרוא – מרתק, חוצמזה השקעתי בעריכה ובסינון חומר שיכול להקשות עליכם על ההבנה אז פרגנו ותשכילו  🙂

המעי – המוח השני:

בין מערכת העיכול למוח מתקיים שיתוף פעולה נרחב.
למעשה, המעי קיבל את השם "המוח השני", בזכות מערכת העצבים שבו, ובזכות הקשר הישיר שלו למוח.
עצב הוואגוס מחבר את המעי ישירות עם המוח ולהפך, מה שיוצר בין השאר את התופעה המוכרת לכולנו:
התרגשות או פחד גורמים לכאבי בטן, התאהבות גורמת ל"פרפרים בבטן", צער ואובדן חוסמים את התיאבון, ועוד.
אביא בפניכם כמה קשרים מרתקים בין פעולת מערכת העיכול לבין המוח וההתנהגות.
הדגש הוא על חיידקי המעי, הרכב וכמות חיידקי המעי יכולה להשפיע משמעותית על מצב הרוח, על הפרעות מוחיות והתפתחותיות ועל חרדות.
חיידקי מעי ומצב רוח:
מדענים מצאו שרמות של סרוטונין במוח משתנות בהתאם לכמות חיידקי המעי במהלך שנות החיים הראשונות. סרוטונין מכונה גם "הורמון השמחה" כיוון שכאשר רמתו עולה אנו מרגישים שמחים ורגועים. זהו ההורמון האחראי על בקרת רגשות ומצבי רוח, וכאשר אדם נכנס לסטרס, חרדה או דיכאון, המוח מגביר את הפרשת הסרוטונין (במצב נורמלי) על מנת להרגיע את הסטרס או החרדה.
על מנת להוכיח את הקשר בין חיידקי מעי לרמות סרוטונין במוח השתמשו החוקרים במודל עכברים מהונדס גנטית באופן שהם חסרים כלל חיידקי מעיים. החוקרים הראו שחוסר זה הוריד באופן מובהק את רמות הסרוטונין במוח.
כאשר החוקרים החדירו לעכברים אלו, בתחילת חייהם, חיידקי מעי, בניסיון לתקן את השינוי המוחי שייצר המחסור בחיידקים, הם גילו שלא ניתן לתקן זאת מאוחר יותר בחייו של עכבר. כלומר- השנים הראשונות להתפתחות הם השלב הקריטי שיקבע התפתחות מוחית, ובקרת מצבי רוח, בהתאם לאיזון נכון של חיידקי מעי.

חיידקי מעי וחרדות:

חוקרים הוכיחו שלחיידקי המעי יש השפעה על הכימיה של המוח ועל התנהגות.
אנשים הסובלים מתסמונת המעי הרגיז או בעיות אחרות הקשורות במערכת העיכול מכירים את הקשר בין בעיות אלו לבין מצבים נפשיים כגון חרדות או דיכאון..

המעיים של כל אדם מכילות 1000 טריליון חיידקי מעי!
אנחנו חיים איתם בהרמוניה – המעי משמש בית לחיידקים אלו, ואילו הם מצידם, מסייעים למהלך העיכול ומקושרים לפעילות תקינה של המוח, הרגש וההתנהגות.
חיידקי המעי אחראיים על הפקת אנרגיה מהמזון שאדם אוכל, מגינים על מערכת העיכול מפני זיהומים, ומספקים הזנה לתאים המרכיבים את מערכת העיכול.

כל הפרעה או חוסר איזון בהרכב חיידקי המעיים עלול לגרור בעיות בריאותיות, לפעמים אף חמורות ביותר, כגון קוליטיס (דלקת המעי) הנגרמת כתוצאה משימוש באנטיביוטיקה.
אנטיביוטיקה מכלה את חיידקי המעי.

זוהי פריצת דרך המאפשרת לטפל בהפרעות התנהגותיות דרך מערכת העיכול.

המלצה נוספת מחוקרי מערכת העיכול והקשר שלה לפעילות מוחית: אם אתם צופים ביומיום שלכם שינוי התנהגותי בכם או בחברי משפחתכם שהוא דרסטי ואינו רצוי, בדקו בין השאר האם היה שינוי משמעותי בתזונה שלכם או של אותו אדם לאחרונה.

ייתכן שתזונה לא מאוזנת או חסרה משפיעה על פעילות מערכת העיכול באופן המשפיע לרעה על ההתנהגות.

הרצאה מהממת למביני אנגלית, ניתן להוסיף תרגום אנגלית למטה:
מהמם !
https://www.youtube.com/watch?v=awtmTJW9ic8

The second brain – the intestines:
Between the digestive system and the brain there is extensive cooperation.
In fact, the intestine received the name "second brain," because of its nervous system, and because of its direct connection to the brain.
The sadness of the vagus connects the intestine directly with the brain and vice versa, creating the phenomenon we all know: excitement or fear causes abdominal pain, infatuation causes "butterflies in the stomach", grief and loss block appetite, and more.
Today we will bring you some fascinating connections between the action of the digestive system and the brain and behavior.
The emphasis is on intestinal bacteria, composition and amount of intestinal bacteria can have a significant impact on mood, brain and developmental disorders and anxieties.
Bacterial and mood disorders:
Scientists have found that levels of serotonin in the brain vary depending on the amount of bowel bacteria during the first few years of life. Serotonin is also called the "joy hormone" because when it rises, we feel happy and relaxed. It is the hormone responsible for controlling emotions and moods, and when a person enters stress, anxiety, or depression, the brain increases the secretion of serotonin (in normal condition) to soothe stress or anxiety.
In order to prove the relationship between gut bacteria and levels of serotonin in the brain, the researchers used a genetically engineered mouse model in a way that they lacked any intestinal bacteria. The researchers showed that this deficiency significantly reduced levels of serotonin in the brain.
When researchers injected these mice, at the beginning of their lives, with intestinal bacteria in an attempt to correct the brain change caused by the lack of bacteria, they discovered that this could not be corrected later in a mouse's life. In other words, the first years of development are the critical stage that will determine brain development and mood control, according to the proper balance of the intestinal bacteria.
Bowel and anxiety bacteria
Researchers have shown that bowel biopsies have an effect on brain chemistry and behavior.
People with irritable bowel syndrome (IBS) or other gastrointestinal problems know the connection between these problems and mental states such as anxiety or depression.
The intestines of each person contain 1000 trillion gut bacteria! We live with them in harmony – the intestine serves as home to these bacteria, while they, on their part, help the digestive process and are linked to normal brain, emotion and behavior. The intestinal bacteria are responsible for producing energy from the food that a person eats, protects the digestive system from infection, and provides nourishment to the cells that make up the digestive system.

Any disruption or imbalance of the intestinal bacteria may cause health problems, sometimes even severe, such as colitis caused by the use of antibiotics. Antibiotics consume the intestinal bacteria.
This is a breakthrough that allows to treat behavioral disorders through the digestive system.
Another recommendation from gastrointestinal researchers and its connection to brain activity: If you observe a behavioral change in you or your family that is drastic and undesirable, consider whether there has been a significant change in your diet or that person recently.
An unbalanced or incomplete diet may affect gastrointestinal activity in a way that adversely affects behavior.