יצירת האל – שליה

השליה מספקת לעובר חמצן, חומרי מזון ונוגדנים, ומסלקת ממנו החוצה חומרי פסולת ודו תחמוצת הפחמן. 
ההורמונים שהשליה מייצרת שומרים על קיומו של ההיריון ומאפשרים את חילוף החומרים בין האם לבין העובר. 
השליה מספקת את צורכי העובר ומסייעת בגדילתו ברחם, הלידה מסתיימת רק לאחר שהשליה נפלטה החוצה מהרחם, וסיימה את "קשר התיווך" בין התינוק לאם.

חיסונים מכילים כימיקלים זרים רבים שיכולים לעבור לשיליה ולהשפיע על המוח והעובר המתפתח. 
בידיעה כי חסינות מתחיל ברחם בשבוע החמישי של ההריון, אנחנו באמת צריכים לבחון מה אנחנו יכולים לעשות בכדי לא להפריע להתפתחות האיזון העדין של העובר.

המון חיסונים מומלצים כיום לאמהות הרות למרות שהם מכילים הרבה חומרים לא מסווגים, מסרטנים , מלאים בכימיקלים, כולל מתכות כבדות, במיוחד אלומיניום Thimerosal (50% כספית).

המוח וחוט השדרה הם האיברים העיקריים הראשונים שמתפתחים בעובר. 
כדי שעובר יתפתח בריא, יש להגן על האיזון העדין ברחם.
זה גרוע לחשוף את העובר לרעלים! 
המוח של התינוק הוא הפגיע ביותר במהלךהההתפחות בבטן האם.

יצירת האלוהים, שליה:

The placenta supplies the embryo with oxygen,nutrients and antibodies, and removes waste and carbon dioxide from it.
The hormones produced by the placenta preserve the existence of pregnancy and allow the metabolism between the mother and the fetus.
The placenta provides the needs of the fetus and helps it grow in the womb. The birth ends only after the placenta is released from the womb and ends the "mediating relationship" between the baby and the mother.

Vaccines contain many foreign chemicals that can pass through the placenta and affect the brain and developing embryo.
Knowing that immunity starts in the womb in the fifth week of pregnancy, we really need to examine what we can do so as not to interfere with the development of the delicate balance of the fetus.

Many vaccines are currently recommended for expectant mothers, although they contain many non-classified substances, carcinogenic, filled with chemicals, including heavy metals, especially Thimerosal aluminum (50% mercury).

The brain and spinal cord are the first major organs to develop in the fetus.
In order for the fetus to develop healthy, the delicate balance in the womb must be protected.
It's worse to expose the fetus to toxins!
The baby's brain is most vulnerable during the development of the mother's stomach.

Creation of God: