לחצים בגולגולת – השפעה

כמה לחץ של עצמות הגולגולת על המוח משפיע על כל חלק במוח ואיתו ההשלכות הנוירולוגיות.
כירופרטיקה משחררת לחצים ומחזירה אזורים "רדומים" לעבודה מחודשת ושיפורים קוגנטיבים.
כמובן חובה תזונה נכונה שהיא חלק בלתי נפרד מהתהליך….שימו לב:

Consider pressure on the skull.
How much pressure of the skull bones on the brain affects every part of the brain and with it the neurological consequences.
Chiropractic releases stress and returns "dormant" areas to new work and cognitive improvements.
Of course a proper nutrition obligation is an integral part of the process …. Attention: