"שלושת חוקי הכלב"

ננשכתי על ידי כלב ברחוב ! ראיתי את הבית שהכלב נכנס לתוכו #3DogRules

הלכתי לאותו בית דפקתי על הדלת, פתח לי אדם מבוגר מאוד נחמד את הדלת ושאל איך יוכל לעזור לי.
אז אמרתי לו: "הכלב שלך נשך אותי"
אז הוא ענה: "איך זה ייתכן ? אין לי כלב בכלל…"(1)
אז אמרתי לו: "איך זה ייתכן ? ראיתי את אותו הכלב נכנס לביתך"
אז הוא ענה לי: "אוקיי, יש לי כלב אך לא הוא נשך אותך"(2)
אז עניתי לו: "אדוני, אז עכשיו כן יש לך כלב, וכן הוא נשך אותי"
אז הוא ענה לי: "אוקיי, נכון יש לי כלב וכנראה הוא נשך אותך, אך ככל הנראה מה שקרה לאחר הנשיכה לא שייך לכלב שלי"(3)
 
"שלושת חוקי הכלב", סיפור נחמד ששמעתי אמש בשיחה עם ד"ר ברגמן.
חברים זה בדיוק כמו שקורה עם נזקי החיסונים.
אנחנו ננשכים/מוזרקים, טוענים שמה שקרה זה מהם, הם לא מודים בהתחלה, אחרי התעקשות הם אומרים שייתכן וזה מהחיסון, אבל זה לא שייך להם, וכן הלאה וכן הלאה….
 
מסר – אל תתנו לילדיכם להנשך ע"י ה"הכלב של השכן"…..ועימדו על שלכם !
 
I was bitten by a dog in the street! I saw the house the dog entered.
I went to the same house and knocked on the door, opened a very nice old man the door and asked how he could help me.
So I told him: "Your dog bit me"
Then he replied: "How can that be? I do not have a dog at all …" (1)
So I told him, "How is it possible? I saw the same dog enter your house"
So he answered me: "Okay, I have a dog but he did not bite you" (2)
So I replied, "Sir, so now you have a dog, and so did he bite me"
So he replied: "Okay, I have a dog and probably he bit you, but apparently what happened after the bite does not belong to my dog" (3)
 
"The Three Rules of the Dog," a nice story I heard last night in a conversation with Dr. Bergman.
Friends is just like what happens with vaccine damage.
We are bitten / injected, they claim that what happened is one of them, they do not admit at first, after insisting they say it may be from the vaccine, but it does not belong to them, and so on and so forth.
 

– Do not let your children be bitten by the "neighbor's dog" ….. and stand up for yours