ממשיכים בעבודה….

חשיפה בלעדית 😉😘:
John Bergman
John DeWitt
עד לפניי חצי שנה לא היה סיכוי שאיתי יוכל לשבת בין רגליי ללא זריקת הראש לאחור.
לחץ שנוצר בגזע המוח (Brain Stem) עקב צוואר עכור הפוך ועמוד שידרה מסובב, משתחרר רק במשיכת הראש לאחור.
בכך בעצם חוליות C1+C2 נמתחות ונוצר מרווח ביניהם שמאפשר שיחרור לחץ מגזע המוח וה"מדולה" יכולה לנשום לרווחה.
 
היום חצי שנה אחרי התחלת תזונה מדהימה וניקוי רעלים + 4 חודשי כירופרטיקה אינטנסיבים איתי מסוגל לשחרר ספאזם לא מעט במהלך היום ולשבת בין רגליי.
 
איתי ידע להיות או עם הראש אחורה או עם הראש קדימה בלבד ללא הבנת האמצע.
עכשיו מצליח לעקוב אחרי היד שלו !
(שכחנו ל"עבור" מספרה הביתית של עמית 🤣)
 
#ממשיכיםבעבודה
#הפתעותנוספותבהמשך
#ILOVERSO
#WorkMustGoOn
 
Half a year ago, there was no chance for itay to sit between my legs without throwing his head back.
Brainstem pressure due to a curve neck and a rotated spine is released only by pulling his head back.
In this way, the C1 + C2 vertebrae are stretched and a gap is created between them that enables release of pressure from the brain stem and the "medulla" can breathe freely.
 
Six months after starting an amazing diet and detoxification + 4 months of intensive chiropractic and itay is able to release spasms quite a bit during the day and sit between my legs.
 
Itai knew how to be either with his head back or his head forward without understanding the middle.
Now he manages to follow his hand!
(We forgot to "pass" Amit's home barbershop 🤣 )
 
#Continuetowork
#Moresurprisesin
#ILOVERSO
#WorkMustGoOn

לחצו כאן – Press Here